Ergojenik Ürünlerle İlgili Önemli Duyuru - 2021-02-03 09:23:48

SPORCULARIMIZIN, ANTRENÖRLERİMİZİN, KULÜPLERİMİZİN VE TEKNİK GÖREVLİLERİN DİKKATİNE

Federasyonumuz Sağlık Kurulunca yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler değerlendirilmiş; “ergojenik destek ürünleri yerine talep edilen ürünlere en yakın içeriği olan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş “ilaç” kategorisindeki ürünlerin doping sınıflamasına dahil olmayanlarının kullanımının teşvik edilmesi gerektiği” belirtilmiş ve gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Ergojenik destek ürünleri ambalaj ve pazarlama şekli olarak eczanelerde satılmasına rağmen, SCI ve SCI-expanded kapsamındaki uluslararası yayınlar incelendiğinde yüzde 14,8 oranında etiketinde belirtilmeyen doping maddesi içermektedir.

  1. Doping maddesi olarak genellikle peptid ve anabolik bazlı ürünler ön plana çıkmaktadır.

  2. Bu maddelerin katılma sebebi, rakip ürünlere göre kullanan kişinin kendini diğer ürün kullanımına göre çok daha iyi hissetmesini sağlamak ve pazar payını arttırmaktır.

  3. Bu konudaki en kapsamlı araştırma 13 farklı ülke ve 634 farklı üründe yapılmıştır.

  4. Özellikle ABD, Hollanda ve Birleşik Krallık menşeli ürünlerde bu kontaminasyonlar çok daha yüksek olarak bulunmuştur.

 2. Ergojenik ürünler, ilaçlardan farklı olarak preklinik ve klinik hiçbir etki ve güvenlik testinden geçmeden, T.C. Tarım Bakanlığından ruhsat alarak pazarlanmaktadır. İnsan sağlığı ile ilgili de hiçbir ibare içermesi zorunlu tutulmamaktadır. İlaçların ise bu testlerden geçmesi yaklaşık 12-14 yıl sürmekte ve 1.2 milyar US Dolarına mal olmaktadır. Bu testler;

  1. Preklinik testler

   1. Etkinlik testleri

   2. Çeşitli toksisite testleri

  2. Faz-1 (Sağlıklı gönüllülerde doz belirleme çalışmaları)

  3. Faz-2 ve Faz-3 (Gönüllü hastalarda etki çalışmaları)

  4. Faz-4 (Piyasaya sürülen ilacın daha büyük popülasyonlarda izlenmesi)

 3. Ergojenikler, doğal ürün olarak tanıtılmasına rağmen, bu genellikle gerçeği yansıtmamaktadır.

  1. Örnek olarak; zayıflama çayı olarak satılan ve doğal olduğu iddia edilen birçok ürünün içeriğinde normalden çok daha yüksek dozlarda sibutramin adlı sentetik ilaç içeriği bulunmuş olup, çok daha yüksek ücretlerle satıldığı saptanmıştır.

  2. Doğal, yani bitkisel kökenli olsa bile, farklı üreticilerin ürünlerinde etken maddelerin standart dozda olması, hava, toprak, yağış, vs. gibi koşullara bağlı olarak çok ciddi değişiklik göstermektedir. Yani standart dozda aktif madde içermesi imkansızdır.

  3. Ergojenikler, 25 ile 70 arası aktif madde içermekte olup, faydalı olduğu iddia edilen bir aktif madde yanında zararlı olabilecek (karaciğer ve böbrek hasarı gibi) birçok aktif madde hiçbir güvenlik testine tutulmadan ve ayrıştırılmadan pazarlanmaktadır.

  4. Hayvansal kökenli ergojeniklerde ise (özellikle kollajen vs. içerdiği iddia edilenler) insan barsaklarından absorbe edilebilme sınırından daha büyük moleküllere sahip olduklarından, barsak enzimleri ile parçalanmadan absorbsiyonları olası değildir. Yani aslında bu ürünleri kullananlarda absorbe edilen ürünler aminoasit ve basit peptidler olup, birçok temel gıda ile de yeterince alınmaktadır.

 4. Ergojenikler, ilaçlara göre çok ucuza mal edilmelerine rağmen, çok daha yüksek fiyatlara satılmaktadır.

 5. Ülkemizde ilaçlara reklam yasağı olmakla beraber, ergojenikler için böyle bir kısıtlama yoktur ve haksız rekabet söz konusudur.

 6. İlaca karşı gelişen her türlü istenmeyen (advers, yan) etki gibi reaksiyonlar, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki TÜFAM (Türk Farmakovijilans Merkezi) tarafından kayıt altına alınıp, takibi ve yasal gereklilikleri yapılırken, ergojenikler için herhangi bir muhatap merkez bulunmamaktadır.

 7. Ergojenik ürünlerin alternatifi olan her türlü ruhsatlı ilaç mevcuttur.

 8. Kullanan kişilerde etkili olabildiği söylentilerinin, yukarıda belirtilen “etikette yazmayan kontaminasyon ürünleri” sayesinde veya “plasebo etki” ile ortaya çıkması çok yüksek ihtimaldir.

 9. Resmi otorite tarafından bazı temel düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, insan ve sporcu sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesine hassas bir konuda yeterli yasal düzenlemenin maalesef yapılmadığı, bu boşluğun da sağlık sektörü ile uzak-yakın hiçbir ilgisi olmayan tüccarlar tarafından doldurulduğu aşikardır.

Bu gerçekler ışığında; Federasyonumuzca satın alınıp verilenler dışında, özellikle Milli Takım ve TOHM sporcularında, sınırlı da olsa, Sağlık Kurulu Başkanlığına iletilen taleplerin reddedilmesi durumunda sporcuların kendileri tarafından bu ürünleri satın alınarak tüketilmesinin ve sadece ergojenik değil, alternatif tıp olarak adlandırılan ancak modern tıp bilimi tarafından etkisiz olduğu kanıtlanan birçok uygulamanın (Kupa tedavisi vb) sonlandırılması büyük önem taşımaktadır.

Federasyonumuz göreve geldiği günden bu güne kadar sağlık konusunda maddi veya manevi hiçbir kısıtlama uygulamamıştır. Sağlık Kurulu Başkanlığınca uygun görülen her türlü tedavi ve ilaç talebi karşılanmış ve karşılanmaya devam edecektir.

Bu bağlamda;

 1. Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan hiçbir ürün sporcularımız tarafından talep edilmeyecek, satın alınmayacak ve tüketilmeyecektir.

 2. Reçete edilmiş her türlü ilaç Sağlık Kurulu Başkanlığına danışılarak veya e-nabız sistemindeki “sporcu sağlığı” uygulaması üzerinden doping içeriği kontrol edilerek kullanılmaya başlanacaktır.

 3. Aksi durumların tespiti halinde ilgili taraflar hakkında (sporcu, antrenör, kulüp, teknik görevli) Disiplin Talimatına göre işlem yapılacaktır.

Bu duyuru resmi tebligat niteliğindedir.

Önemle duyurulur.

 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Uluslararası Cimnastik Federasyonu Avrupa Cimnastik Birliği
VESTEL BESS

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR