Pilates Eğitmenleri ve Step-Aerobik Antrenörlerinin Dikkatine - 2017-01-30 13:56:28

 

PİLATES EĞİTMENLERİ ve STEP-AEROBİK ANTRENÖRLERİNİN DİKKATİNE

Pilates ve Step-Aerobik branşlarımıza ait Modüller revize edilerek Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanıp yürürlüğe konmuştur.

Pilates ve Step-Aerobiğe ait Modüllerde Eğiticilerin Niteliği başlığı altındaki 2. Maddede:  “Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığından eğitmenlik belgesi almış ve o yıla ait vizesini yaptırmış olan en az birinci kademe eğiticiler” görevlendirilir hükmü yer almaktadır.

Cimnastik Federasyonu Başkanlığından alınmış Pilates Eğitmenlik ve Step-Aerobik Antrenörlük belgeleri 2017 yılı için vizeli sayılacak, bunun için Cimnastik Federasyonu web sayfasından (http://www.tcf.gov.tr/sorgu.php) alınacak belge çıktısının (Ad-Soyad ve T.C. Kimlik Numarası ile) ilgili mercie ibrazı yeterli olacaktır.

İlgili merciler, istemeleri halinde, aynı adresten bilgi teyidi yapabileceklerdir.

ÖNEMLE DUYURULUR