KAMUOYUNA DUYURU “IPF İçin Çember Daralıyor” - 2017-11-29 12:21:14

“IPF İçin Çember Daralıyor”

      Uluslararası Pilates Federasyonu, Dernekler Kanunu’na göre kurulan ve derneklerin birleşmesi ile meydana gelen bir tüzel kişi olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir spor federasyonu değildir. IPF olarak marka tescilini yapmış International Pilates Federation marka hakkını kullanarak uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yapı izlenimi bırakmaktadır. Pilates alanında eğitim sertifikası vermekte ve bu sertifikaların resmi olarak hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.

    Uluslararası Pilates Federasyonu, pilatesin branş olarak kabul edilmemesi gerektiği hususu ile ilgili Federasyonumuz ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü aleyhine iki dava açmıştır. Bu açmış olduğu davalardan bir tanesi 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/580 E. sayılı dosyasıdır. Bu davada pilatesin branş olmadığının tescilini talep etmiş olup, bu dava reddedilmiştir.

    Uluslararası Pilates Federasyonu’nun ikinci aynı mahiyette açtığı dava Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/522 E. sayılı dosyasıdır. Bu davada halihazırda karar verilmemiş olup, bilirkişi incelemesi üç akademisyen tarafından yapılmış, sonuç ve kanaat bölümünde istemlerin uygun olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Yeni duruşma  06.03.2018 tarihinde olup bu celsede ya da bir sonraki celsede karar verilecektir.

  Uluslararası Pilates Federasyonu’nu muhattap almamakla birlikte, kamuoyunun bilgisinin yanıltılmaması adına, Çağdaş Sayılkan adlı zatın, sosyal medya hesaplarında ve Uluslararası Pilates Federasyonu’nun web sayfasında pilatesin branş olmaktan çıktığı hususu, manipülasyon kastıyla yapılmakta, kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Federasyonumuz, ilgili şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

   İlgilinin bahsetmiş olduğu, kamuoyunu yanıltmaya, manipüle etmeye çalıştığı dava, İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/384 E. sayılı, Federasyonumuzca Uluslararası Pilates Federasyonu Derneği’nin "aleyhine açılan" kapatılmasına ilişkin davadır. Bu dava ile ilgili olarak bir üst yargı yolu olan istinaf yoluna başvurulmuş olup, Mahkeme bir bilirkişiden almış olduğu rapora dayanarak derneğin feshi davasını reddetmiştir.

    Derneğin feshi davasında pilates ile ilgili bir karar verilmesi ise abesle iştigal olup, ilgililer hakkında da gerekli yasal yollara başvuracağımızı ve tüm bu olayların takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Uluslararası Pilates Federasyonu’na ilişkin Türk Patent Enstitüsü, İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir.

    Kamuoyuna Duyurulur.

 

Türkiye Cimnastik Federasyonu

 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Uluslararası Cimnastik Federasyonu Avrupa Cimnastik Birliği
VESTEL BESS

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR