Trampolinle İlgili Kulüplerimizin Dikkatine - 2015-04-28 10:16:00

TRAMPOLİNLE İLGİLİ KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE

Gürcü uzmanımız Viladimir GOLOVIN’den isteyen tüm kulüplerimizin istifade etmesi için yeni bir program uygulanacaktır.

Hocamızın İzmir’de TOHM Projesi çerçevesindeki çalışma saatleri dışında:

  • Kulüpler istedikleri tarihleri (1 – 10 gün arası) resmi yazıyla Federasyona bildirecektir.
  • Federasyonca uygun bulunacak talepler Teknik Kurulca (Hocamızla koordineli olarak) programlanacak ve ilgili kulüplere bildirilecektir.
  • Kulüpler İzmir’de kendi imkanları ile kalacaktır.
  • Aynı tarihlerde en fazla 2 kulüp çalışabilecektir.

 

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU