DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu 

Av. Bora ÖZGÜR Üye [email protected] İstanbul
Av. Gencer ÖZDEMİR Üye [email protected] Ankara
Av. Fatih Göktuğ YILDIZ Üye [email protected] Ankara
Av. Hulusi APAYDIN Üye hulusiapaydı[email protected] Bolu
Av. Gökhan ÖZTÜRK Üye [email protected] Ankara