MİLLİ SPORCU BELGESİ

MİLLİ SPORCU BELGESİ

Milli Sporcu Belgesi almak isteyen sporcuların aşağıda bulunan yönetmelik maddelerine uyup uymadıklarını  inceledikten sonra, ekte bulunan dilekçeyi doldurarak ekleri ile birlikte, Milli Sporcu Belgesini verecekleri kuruma zamanında teslim edebilmeleri için, Federasyonumuza en az 20 gün önceden başvurmaları gerekmektedir. Aksi halde birkaç gün içerisinde evrak talebi ve teslimi mümkün olamayacaktır.